Đang xem

Hoa Ông Lão mong manh khoe sắc hương

Cây hóa gỗ, có nhiều cành, mọc leo. Lá mọc đối, đơn hay kép, hình lông chim hoặc kép ba, lá chét 3 – 15; cuống lá và cuống lá chét thường xoắn. Cụm hoa xim ở nách lá hoặc…

1 2 3