Đang xem

Cây cối ra hoa vào mùa xuân là do yếu tố nào?

Những loài cây nở hoa đã ra đời khoảng 100 triệu năm trước. Khi khí hậu trái đất thay đổi, một số loài thực vật đã phát triển ra những chiến thuật để ém mình vào mùa đông và bùng…

1 2 3