Browsing: cách trồng hoa lan

Phương pháp trồng lan con từ nuôi cấy mô 2

Phương pháp trồng lan con từ nuôi cấy mô

Trong giai đoạn này, nhiệt độ của nơi nuôi cấy không nên quá 25 độ C, ẩm độ tương đối không khí cao từ 80 đến 90% cường độ ánh sáng khoảng 5.000ml/m2, muốn được như vậy ta phải làm…