Tản mạn về hoa rau mác trắng xanh ngọc ngà

0

Tôi từng thấy nhiều loại hoa mà khi sống cũng như khi chết, không suy suyển màu sắc, vẫn cứ đài cánh thẳng tưng lụa là thả mình xuống mà chết. Chết lộng lẫy vô cùng.

Tôi từng thấy nhiều loại hoa mà khi sống thì phơi phới, khi chết thì tả tơi từng cánh, từng cánh một. Chết tan tác vô cùng.

Tôi thấy cây Rau Mác đứng bên bờ nước. Buổi sáng áo xanh xanh tím tím chìm lẫn trong lá. Đến chiều, mấy cánh nhỏ vặn vẹo co quắp lại, bợt bạt không còn ra màu sắc gì. Sáng mai, một lớp Rau Mác mới lại nở ra, xanh xanh tím tím, quây một vòng xung quanh hoa úa. Rồi chiều về cũng vặn vẹo co quắp lại. Từng lớp, từng lớp Rau Mác đều như thế.

Tôi chưa từng thấy thứ hoa nào chết tàn tạ, khổ sở như Rau Mác.

Một buổi sáng sau đó nhiều buổi sáng, những đứa con Rau Mác mập tròn, da dẻ không tì vết, xanh óng ánh trong nắng. Nó đã đủ cứng cáp để không phải sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Nó đã rất sẵn lòng gieo mình xuống nước.

Những cánh Rau Mác xanh xanh tím tím xưa, nay còn mỏng tang, nhẹ nhàng rữa ra thành vụn bụi.

Rau Mác, Monochoria hastata

Gọi là Rau vì ăn được, lá có hình mũi Mác.

Những cánh Rau Mác xanh xanh tím tím xưa, nay còn mỏng tang, nhẹ nhàng rữa ra thành vụn bụi.

Hoa rau mác xanh ngọc ngà

Tôi từng thấy nhiều loại hoa mà khi sống cũng như khi chết, không suy suyển màu sắc, vẫn cứ đài cánh thẳng tưng lụa là thả mình xuống mà chết. Chết lộng lẫy vô cùng.

Hoa rau mác xanh ngọc ngà

Tôi từng thấy nhiều loại hoa mà khi sống thì phơi phới, khi chết thì tả tơi từng cánh, từng cánh một. Chết tan tác vô cùng.

Hoa rau mác xanh ngọc ngà

Tôi thấy cây Rau Mác đứng bên bờ nước. Buổi sáng áo xanh xanh tím tím chìm lẫn trong lá. Đến chiều, mấy cánh nhỏ vặn vẹo co quắp lại, bợt bạt không còn ra màu sắc gì. Sáng mai, một lớp Rau Mác mới lại nở ra, xanh xanh tím tím, quây một vòng xung quanh hoa úa. Rồi chiều về cũng vặn vẹo co quắp lại. Từng lớp, từng lớp Rau Mác đều như thế.

Hoa rau mác xanh ngọc ngà

Tôi chưa từng thấy thứ hoa nào chết tàn tạ, khổ sở như Rau Mác.

Hoa rau mác xanh ngọc ngà

Một buổi sáng sau đó nhiều buổi sáng, những đứa con Rau Mác mập tròn, da dẻ không tì vết, xanh óng ánh trong nắng. Nó đã đủ cứng cáp để không phải sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Nó đã rất sẵn lòng gieo mình xuống nước.

Hoa rau mác xanh ngọc ngà

Những cánh Rau Mác xanh xanh tím tím xưa, nay còn mỏng tang, nhẹ nhàng rữa ra thành vụn bụi.

Hoa rau mác xanh ngọc ngà

Rau Mác, Monochoria hastata

Hoa rau mác xanh ngọc ngà

Hoa rau mác xanh ngọc ngà

Gọi là Rau vì ăn được, lá có hình mũi Mác.

hoala.vn

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng