Nàng hoa Xuân hoa dịu dàng tím thủy chung

0

Xuân hoa có tên khoa học Pseuderanthemum laxiflorum – có tên tiếng Anh là Sao Băng (Shooting Star), tên Sao Băng được đặt cho nhiều hoa

Mình thấy Pseuderanthemum thường được gọi là Xuân Hoa nên gọi tạm cái hoa màu tím tím hồng hồng này là Xuân Hoa hồng tím.

Xuân Hoa tim tím có hoa màu tim tím (pha xanh nhiều), hoa nhỏ hơn loại Xuân Hoa hồng tím, hay thấy trồng ở công viên Tao Đàn.

Xuân hoa có màu rất đẹp, dù héo thì màu vẫn đẹp.

Hoa chỉ nở vào mùa xuân

Hoa Xuân Hoa có hoa màu tim tím (pha xanh nhiều), hoa nhỏ rất đẹp, dù héo thì màu vẫn đẹp.

Dịu dàng xinh xinh nàng Xuân hoa

Xuân hoa có tên khoa học Pseuderanthemum laxiflorum – có tên tiếng Anh là Sao Băng (Shooting Star), tên Sao Băng được đặt cho nhiều hoa 🙂

Dịu dàng xinh xinh nàng Xuân hoa

Mình thấy Pseuderanthemum thường được gọi là Xuân Hoa nên gọi tạm cái hoa màu tím tím hồng hồng này là Xuân Hoa hồng tím.

Dịu dàng xinh xinh nàng Xuân hoa

Dịu dàng xinh xinh nàng Xuân hoa

Dịu dàng xinh xinh nàng Xuân hoa

Xuân Hoa tim tím có hoa màu tim tím (pha xanh nhiều), hoa nhỏ hơn loại Xuân Hoa hồng tím, hay thấy trồng ở công viên Tao Đàn.

Dịu dàng xinh xinh nàng Xuân hoa

Xuân hoa có màu rất đẹp, dù héo thì màu vẫn đẹp.

Dịu dàng xinh xinh nàng Xuân hoa

Hoa chỉ nở vào mùa xuân

hoala.vn

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng