Hướng dẫn gói hoa đồng tiền đơn giản

0
Chỉnh sửa gần nhất

Xếp một nhóm 3 bông với nhau. Tiếp tục thêm hoa vào xung quanh, giữ cuống hoa thẳng, vừa xoay bó hoa vừa thêm hoa vào những chỗ trống. Một số bông hoa sẽ hơi hướng về một phía, bông hoa này hướng về phía này nên tôi sẽ đặt nó vào bó hoa theo đúng hướng của nó.

Nguyên liệuHướng dẫn gói hoa đồng tiềnBạn sẽ cần hoa đồng tiền, dây kẽm, sợi ruy băng và băng dính.Đầu tiên xỏ dây kẽm vào hoa. Giữ chặt phần đầu hoa vì phần cuống rất mềm. Bạn đâm xuyên dây kẽm vào phần cuống cách đài hoa khoảng 2,5 cm. Tiếp tục đâm xuyên lên cho đến khi dây kẽm chạm tới nhụy hoa.Hướng dẫn gói hoa đồng tiềnThực hiện tiếp với một vài bông hoa.Hướng dẫn gói hoa đồng tiềnXếp một nhóm 3 bông với nhau. Tiếp tục thêm hoa vào xung quanh, giữ cuống hoa thẳng, vừa xoay bó hoa vừa thêm hoa vào những chỗ trống. Một số bông hoa sẽ hơi hướng về một phía, bông hoa này hướng về phía này nên tôi sẽ đặt nó vào bó hoa theo đúng hướng của nó. Những bông hoa sẽ tạo thành một hình cầu.Hướng dẫn gói hoa đồng tiềnDán băng dính vào phía trên cao. Vị trí dán cao này sẽ giúp cố định bó hoa.Hướng dẫn gói hoa đồng tiềnTiếp theo cắt ngắn bớt phần cuống.Hướng dẫn gói hoa đồng tiềnChiều dài của phần cuống sẽ bằng 2/3 chiều dài bó hoa, điều này giúp bó hoa có sự cân bằng. Cuối cùng buộc thêm ruy băng.Hướng dẫn gói hoa đồng tiềnHãy buộc thắt nơ và xong. Tôi sẽ tiếp tục buộc ruy băng ở phần dưới.
Hướng dẫn gói hoa đồng tiềnHoàn thành một bó hoa đồng tiền.Hướng dẫn gói hoa đồng tiền

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng