Hướng dẫn cách cắm lãng hoa 2 tầng đơn giản

0

Lần lượt dùng những cành lan song hỉ để xác định độ rộng bao phủ của cả lẵng hoa. Dùng kèm cả phi yến giúp lẵng hoa bớt nhàm chán.

Trước tiên là cắm những cành lá trúc và dương xỉ để xác định form của lẵng hoa.Cách cắm lãng hoa 2 tầngTiếp theo là cắm 3 cành cánh én theo thứ tự từ cao xuống thấp để xác định độ cao nhất của lẵng.Cách cắm lãng hoa 2 tầngDùng 3 bông ly hồng làm hoa trung tâm.Cách cắm lãng hoa 2 tầngTiếp đến là 3 bông cẩm tú cầu.Cách cắm lãng hoa 2 tầngLần lượt dùng những cành lan song hỉ để xác định độ rộng bao phủ của cả lẵng hoa. Dùng kèm cả phi yến giúp lẵng hoa bớt nhàm chán.Về cơ bản form dáng đã được xác định, giờ thì cắm kèm hoa hồng, lan tường vào những chỗ còn trống để lấp đầy và hoàn thiện tác phẩm.Cách cắm lãng hoa 2 tầngTầng hoa thứ 2 ở dưới thấp cũng được cắm tương tự tầng phía trên nhưng độ cao và độ rộng nhỏ hơn. Cần lưu ý cách khoảng cách giữa 2 tầng phải có sự kết nối để tạo một tổng thể hài hòa và đồng điệu.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng